مقاطع مس الیاژی (وارداتی)

مس الیاژی

مقاطع مس الیاژی (وارداتی)

به دلیل ویژگیهایی چون هدایت حرارتی و الکتریکی بالا، مقاومت خستگی و خوردگی مناسب،

استحکام خوب و سادگی تولید، به طور گسترده به کار میروند.

آلیاژ مس

کروم-زیرکنیم یکی از آلیاژهای مس است

مقاطع مس الیاژی (وارداتی)

که به علت استحکام و هدایت حرارتی بالا کاربردهای مختلفی دارد.

از میان این کاربردها میتوان به الکترودهای جوشکاری و قرقره جوش،

قالبهای ریخته گری دائمی و صفحات خنک کننده،

قطعات متشکله یاتاقان های تحت فشار بالای مکانیکی در صنعت الکتریسیته،

سینک های حرارتی مورد استفاده در راکتورهای گرماهستهای و… اشاره کرد.

هدایت الکتریکی بالای آلیاژهای مس-کروم-زیرکنیم به دلیل حلالیت بسیار کم

کروم و زیرکنیم در مس است.

استحکام عالی این آلیاژها مربوط به مکانیزمهای استحکام دهی

رسوبگذاری و وزیع ذرات است. در اثر حل شدن عناصر آلیاژی

در مس استحکام بالا می رود اما افزایش استحکام،

موجب کاهش هدایت الکتریکی میشود.

کاهش هدایت الکتریکی علاوه بر ناخالصی ها و جاهای خالی عمدتاً

ناشی از اتمهای کروم موجود در محلول جامد است.

این سهم بالای مقاومت ویژه ایجاد شده به وسیله ی اتمهای کروم را می توان

به کاهش قابل توجه فضای بین اتم های کروم در محلول جامد نسبت

به مسیر آزاد حرکت الکترون در مس خالص نسبت داد.

در حین پیرسازی این اتم ها از محلول خارج شده و فضای بین اتم های کروم زیاد می شود.

خواص فیزیکی به دست آمده از از آلیاژهای مس-کروم-زیرکنیم طبق استاندارد DIN 17666 2.1293 در جدول زیر نشان داده شده است.

طبقه بندی نوع آلیاژ مس

آلیاژهای مس به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

الف) مس نسبتأ خالص که مجموع عناصر آلیاژی آن کمتر از سه درصد است.

ب) برنج که حاصل ترکیب مس و روی می باشد.

ج) برنز که حاصل ترکیب مس و  قلع می باشد.

هر کدام از این دسته ها می توانند یا آلیاژهای کارشده باشند و یا آلیاژهای ریخته‌گری. همچنین هر کدام از آلیاژ مس، کاربرد مخصوص خود را در صنعت دارند که در زیر به آنها می پردازیم.

نمایش دادن همه 6 نتیجه