مشاوره

واحد مشاوره شركت صنايع جوش پارس پايا جهت بهبود كار شركتهاي طرف قرارداد خود در موارد ذيل مشاورات خود  را ارائه مينمايد :

  • نصب ماشين آلات نقطه جوش    
  • طراحي صنعتي ماشين آلات جوش    
  • توليد قطعات جديد    
  • بهبود سيستم    
  • خريد ماشين آلات دست دوم    
  • انتقال ماشين آلات جوش    
Persian (فارسی)