بازرگانی

شركت صنايع جوش پارس پايا در بخش بازرگاني خود بدنبال روشهاي مناسب جهت تأمين نيازهاي داخلي از سوي شركت هاي معتبر خارجي مي باشد تا ضمن برخورداري از تكنولوژي پيشرفته صنايع جوش در جهان در تأمين قطعات و ارائه خدمات بعد از فروش ، نيازهاي صنايع داخلي را تأمين نمايد .

لذا در راستاي نيل به اين هدف شركت صنايع جوش پارس پايا با شركتهاي خارجي فراوني همكاري مي نمايد .

بخش بازرگاني شركت صنايع جوش پارس پايا در دو بخش خارجي و داخلي فعاليت دارد .


بازرگاني خارجي :

  •  شناسايي توليد كنندگان مناسب خارجي         

             
     
بازرگاني داخلي :

  • شناسايي و ارتباط با توليد كنندگان داخلي         
  • شناسايي مشتريان         
  • انجام فعاليتهاي تحقيقاتي و بازاريابي         
  • فروش محصولات         
     
Persian (فارسی)