واحد مشاوره شركت صنايع جوش پارس پايا جهت بهبود كار شركتهاي طرف قرارداد خود در موارد ذيل مشاورات خود  را ارائه مينمايد :

  • نصب ماشين آلات نقطه جوش
  • طراحي صنعتي ماشين آلات جوش
  • توليد قطعات جديد
  • بهبود سيستم
  • خريد ماشين آلات دست دوم
  • انتقال ماشين آلات جوش
English