انجام خدمات هدایت سنجی فلزات

شرکت صنایع جوش پارس پایا آماده ارائه خدمات هدایت سنجی از فلزات با استفاده از دستگاه Foerster  Sigmatest می باشد. دستگاه هدایت سنج Foerster  Sigmatest ساخت آمریکا و از دقیق ترین دستگاه ها در این زمینه می باشد.

English