مس آلیاژی، ویربالیت، مس تنگستن CuW

آلیاژ مس تنگستن CuW

تنگستن دارای دومین دمای ذوب بالا در بین عناصر می باشد و ترکیب آن با مس دارای هدایت الکتریکی و سیختی قابل توجهی است. آلیاژ مس تنگستن به روش متالورژی پودر تولید می شود و قابلیت سفارش با درصد های مختلف تنگستن را دارا می باشد. از این آلیاژ جهت ساخت الکترود جوش مقاومتی تحت سایش و فشار زیاد و همچنین الکترود های دستگاه های اسپارک استفاده می گردد. جدول ذیل مشخصات فنی و آنالیز درصد های مختلف مس تنگستن را نمایش می دهد.

آلیاژ مس تنگستن CuW
English