مس آلیاژی، ویربالیت، مس نیکل سیلیسیم C18000 CuNiCrSi


آلیاژ مس نیکل سیلیسیم C18000 کلاس 3

آلیاژ مس نیکل سیلیسیم C18000 در کلاس 3 قرار می گیرد و خواص مشابهی با آلیاژ مس کوبالت نیکل برلیوم C17510 از نظر سختی و هدایت دارد بنابراین جایگزین خوبی برای این آلیاژ هم می تواند باشد. در سالهای اخیردر اروپا و آمریکا،  بجای آلیاژ مس کوبالت نیکل برلیوم C17510 که منتشر کننده بخارات سمی و سرطان زا در پروسه تولید می باشد، از آلیاژ مس نیکل سیلیسیم C18000 استفاده می گردد. قابل ذکر است که این آلیاژ دارای قیمت کمتر قابل توجهی نسبت به آلیاژ مس کوبالت نیکل برلیوم C17510 می باشد. 

آلیاژ مس نیکل سیلیسیم C18000 CuNiCrSi

این آلیاژ به صورت میلگرد، تسمه، چهارپهلو و دیسک قابل عرضه می باشد.

English