مس آلیاژی، ویربالیت، مس کوبالت نیکل برلیوم (برلیوم 0.5 درصد) CuCoNiBe C17510


آلیاژ مس کوبالت نیکل برلیوم C17510 کلاس 3

 

کلاس 3 یا گروه آلیاژهای مس – بریلیم (Cu-Be) دارای مقادیر کمی بریلیم هستند. ترکیب شیمیایی آنها نیم درصد بریلیم، یک درصد نیکل و یا یک درصد کبالت و بقیه مس می باشند. مواد کلاس3 دارای خواص مکانیکی بهتری نسبت به کلاس 2 بوده ولی هدایت الکتریکی آنها نسبت به کلاس 2 پایین تر است. از الکترودهای این کلاس خصوصاً در مواردی که در آنها مقاومت الکترود در برابر تغییر شکل بسیار مهمتر از خواص هدایتی آن باشد، استفاده می شود. لذا این الکترودها ارزش زیادی در جوشکاری های نقطه ای و نواری در فشارهای بالا دارند. همچنین در مواردی که در آنها مقاومت حرارتی قطعه کار بالاست از این الکترودها استفاده می شود که به عنوان مثال از کاربردهای این الکترودها در جوشکری فولادهای زنگ نزن، آلیاژهای استحکام بالای فولاد و آلیاژهای آنیکونل استفاده می شود.

 

این کلاس خصوصاً برای انواع جوشکاری تحت فشار و جوشکاری مواد پوشش دار و آستردار یا لوله ها در دستگاه های جوشکاری نواری مناسب هستند.

 

خواص نهایی این گروه با خواص قطعه ریخته  تفاوت چندانی نداشته زیرا خواص مکانیکی بسیاری از این مواد بستگی شدید به عملیات حرارتی انجام شده روی این مواد دارند. این امر در مواد کلاس 2 کمتر مشاهده می شود. مواد کلاس 3 ممکن است که مورد کشش سرد و یا نورد سرد به مقدار ناچیزی قرار بگیرند ولی این عملیات ها تنها حدود 5 درصد از خواص مکانیکی مورد نظر را به ماده ما می دهند و قسمت قابل توجهی از هدف این فرآیند ها برای ثابت کردن اندازه قطعه و آماده سازی نهایی (عملیات تمام کاری) آن می باشد.

مشخصات فنی مس کوبالت نیکل برلیوم CCNB

این آلیاژ به صورت میلگرد، تسمه، چهارپهلو و دیسک قابل عرضه می باشد.

English